Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020

Obiectivul General

constituie cresterea ratei de participare a elevilor din învatamântul secundar si tertiar nonuniversitar la stagii de practica la locul de munca prin crearea de noi parteneriate de practica intre Beneficiar si companii din sectoare economice focalizate pe domenii de pregatire profesionala care pun accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate în SNC, precum si SNCDI contribuind astfel la Imbunataþirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii si implicit facilitarea trecerii de la educatie la munca prin consiliere si orientare in cariera.

Obiectivele specifice ale proiectului

Dezvoltarea a minim 60 parteneriate pentru organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica intre Colegiul Tehnic si companii cu domenii de activitate si coduri CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate în Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020.

Creșterea relevanței calificării pe piața forțelor de muncă pentru 220 de elevi prin participarea la stagii de practică performante, în domenii de specializare inteligentă, la agenți economici din regiune.

Furnizarea de servicii de consiliere si orientare pe piața muncii pentru 220 de elevi, pentru dezvoltarea perspectivelor acestora privind cariera și formarea profesională continuă.


Cresterea motivatiei elevilor pentru imbunatatirea performantei profesionale personale prin acordarea de burse si participarea la competitii profesionale finalizate cu acordarea a 50 premii.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALEManagement de proiect


Realizarea parteneriatelor pentru stagiile de pregătire practică și stabilirea de relații cu mediul de afaceri


Organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică
Consiliere și orientare în carierăOrganizarea competițiilor profesionale cu acordare de premii


Crearea unui mediu de practică internalizat – Smart Lab (mecatronică și CNC)

Formare de competențe antreprenoriale și profesionale prin firme de exercițiu și practică în cadrul acestora


Monitorizare GT, indicatori și acordare burse


© Copyright 2020-2022 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" - Toate drepturile rezervate