Echipa proiectului

Manager de proiect

Monitorizare GT și realizare indicatori

Coordonator parteneriate și relații cu mediul de afaceri

Coordonator activități de consiliere

Expert selecție și înregistrare grup țintă - liceu

Expert selecție și înregistrare grup țintă - profesională

Consilier în grup

Consilier profesional individual-1

Consilier profesional individual-2

Consilier profesional individual-3

Coordonator firme de exercițiu

Expert portal interactiv pentru piața muncii

Responsabil FE - Mecanică

Responsabil FE - Construcții

Responsabil FE - Electric

Expert dezvoltare și coordonare activitate SmartLab

Expert elaborare materiale suport SmartLab

Expert organizare competiții profesionale

Coordonator stagii practică-construcții

Coordonator stagii practică - electric

Coordonator stagii practică-mecanică

Mentor practică-1

Mentor practică-2

Mentor practică-3

Mentor practică 4

© Copyright 2020-2022 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" - Toate drepturile rezervate