CARIERE DE SUCCES PRIN STAGII DE PRACTICĂ ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020


Pentru informații detalite despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

Prezentarea Proiectului

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare este beneficiar, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Prioritatea de investiții 10.iv „Stagii de practică pentru elevi”, Denumire apel proiecte – ”STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI - Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” Apel de proiecte nr. POCU/633/6/14 al proiectului cu titlul: „Cariere de succes prin stagii de practică și orientare profesională” cod proiect 132039.

Beneficiarul proiectului este Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Creșterea ratei de participare a elevilor la stagii de practică și facilitarea trecerii de la educație la muncă prin orientare în carieră

Valoarea totală a proiectului (LEI): 2.365.026,98  
 Valoarea cofinanțării UE   (LEI): 2.010.272,93

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia nesciunt deserunt earum quidem omnis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam earum perferendis quidem asperiores neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore ea, eos, atque labore odit reiciendis sunt.

Perioada de implementare

1 septembrie 2020

Lansarea proiectului

29 decembrie 2020

Lansarea platformei

ianuarie 2021

31 august 2022

Sfârșitul proiectului

220

Elevi selectați

60

Parteneriate între școală și firme

6

Firme de exercițiu

50

Diplome și premii în bani în valoare de 100.000 Lei

© Copyright 2020-2022 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" - Toate drepturile rezervate